Najważniejsze osiągnięcia

Seminarium

Uzyskane wyniki

Wpływ na dyscyplinę

O projekcie w mediach

Wpływ na dyscyplinę

Jako pierwszy ośrodek naukowy na świecie rozpoczęliśmy na tak szeroką skalę badania nad najnowszą polską literaturą migracyjną na Wyspach, którą włączyliśmy do krytyczno-literackiego dyskursu w Polsce i zagranicą. Zgromadziliśmy, przeanalizowaliśmy i przedstawiliśmy szerokiej publiczności rozległy i różnorodny materiał literacki, filmowy i krytyczny, który pozostawał do tej pory w dużej mierze nieopisany. O wadze naszego przedsięwzięcia świadczy również jego międzynarodowy i interdyscyplinarny charakter. Z prośbą o udostępnienie wyników naszych badań zwrócili się już do nas literaturoznawcy, kulturoznawcy, socjologowie i politologowie z uniwersytetów w Polsce i zagranicą. Zostaliśmy też zaproszeni do udziału w wielu planowanych przedsięwzięciach naukowych i popularnonaukowych, m.in. do współpracy przy projekcie filmoznawczym Historicising and  Contextualising  European Migration Film (University of Leuven, Belgia) i do udziału w przygotowaniu wydarzeń promujących polską literaturę migracyjną podczas London Book Fair 2017 (wraz z Instytutem Książki i British Council). Warto też wspomnieć, że w 2012 roku grupa literacka PoEzja Londyn przyznała nam Statuetkę Pięknych Ludzi za promocję współczesnej literatury migracyjnej. O znaczącym wpływie projektu na różne dziedziny nauki decyduje jego związek z realnym doświadczeniem migracyjnym, któremu już dziś można przyznać status „przeżycia pokoleniowego”.