POLSKA LITERATURA (E)MIGRACYJNA W WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PO ROKU 2004


PROJEKT BADAWCZY

Projekt Polska literatura (e)migracyjna w Irlandii i Wielkiej Brytanii po roku 2004 (DEC-2011/01/B/HS2/05120) to międzynarodowe, interdyscyplinarne przedsięwzięcie realizowane na Uniwersytecie Łódzkim w latach 2011-2015. Dzięki finansowaniu z Narodowego Centrum Nauki staliśmy się pierwszym ośrodkiem naukowym na świecie, który rozpoczął badania na tak szeroką skalę nad najnowszą polską literaturą migracyjną na Wyspach i włączył ją do krytyczno-literackiego dyskursu w Polsce i zagranicą.

Jednym z głównych założeń projektu było prześledzenie wpływu, jaki doświadczenie migracyjne wywarło na twórczość pisarzy, a także zbadanie, czy doświadczenie to znalazło wyraz w powstającej na Wyspach literaturze i sztuce. Odpowiedź na te pytania znaleźć można w m.in. w monografii „Literatura (e)migracyjna” , która ukaże się w trzecim numerze „Tekstów Drugich” (2016), a także w Archiwum wirtualnym, gdzie zgromadziliśmy, opracowaliśmy i zaprezentowaliśmy rozległy i różnorodny materiał literacki, filmowy i krytyczny, który pozostawał do tej pory w dużej mierze nieopisany.

Archiwum składa się z trzech części: Literatura, Kultura oraz Teksty krytyczne. W części poświęconej literaturze znajduje się bibliografia (utworów polskich, irlandzkich i brytyjskich pisarzy, wydanych po 2004 roku i nawiązujących do tematu migracji Polaków), profile autorów, których teksty zostały zawarte w bibliografii, oraz spis polskich grup literackich i wydawnictw, które działają bądź działały na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii w ostatnich kilkunastu latach. Część kulturoznawcza skupia się na wizerunku polskich migrantów w filmach i sztukach teatralnych. Natomiast moduł Teksty krytyczne prezentuje publikacje akademickie, które omawiają wpływ poakcesyjnych migracji Polaków na literaturę i kulturę w Polsce, Irlandii i Wielkiej Brytanii.

Choć głównym celem archiwum jest dostarczenie materiału badawczego dla naukowców, którzy zajmują się migracjami w wymiarach politycznym, socjologicznym, kulturoznawczym i literaturoznawczym, zebrane w nim materiały z pewnością zaciekawią też czytelników zainteresowanych współczesną  literaturą polską i kulturotwórczym doświadczeniem migracji.