Najważniejsze osiągnięcia

Seminarium

Uzyskane wyniki

Wpływ na dyscyplinę

O projekcie w mediach

Seminarium: Poles Away. Migrations in Literature

6/7 listopad 2014

Uniwerstet Łódzki gościł światowej sławy badaczy z Belgii, Niemiec, Irlandii, Polski i Wielkiej Brytanii na specjalnym dwudniowym seminarium dotyczącym literatury migracyjnej. Finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, wydarzenie odbyło się w centrum konferencyjnym Novotelu w dniach 6-7 listopada. W ciągu tych dwóch dni miało miejsce trzynaście prezentacji naukowych, wiele dyskusji panelowych i spotkanie projektowe. Wykłady przewodnie wygłosili prof. Declan Kiberd (Keough-Naughton Institute for Irish Studies, USA) i prof. Michael Parker (University of Central Lancashire, UK). Na specjalne zaproszenie, prezentacje przygotowali również wybitni naukowcy, współpracujący z nami przy projekcie, w tym prof. Kris Van Heuckelom, prof. Dirk Uffelmann, dr Marta Anacka, dr Urszula Chowaniec, dr Mariusz Dzięglewski, dr Borbala Farago, dr Dorota Kołodziejczyk, dr Anna Kronenberg, dr Joanna Rostek, mgr Joanna Kosmalska, oraz mgr Małgorzata Ossowska-Czader. Spotkanie miało na celu określenie wpływu, jaki ostatnie migracje Polaków wywarły na polską, irlandzką i brytyjską literaturę. Seminarium doskonale zilustrowało głębię i wieloperspektywiczność badań prowadzonych przez członków zespołu projektowego.

Organizatorzy sympozjum – mgr Joanna Kosmalska i prof. Jerzy Jarniewicz – z Zakładu Literatury i Kultury Brytyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego, byli bardzo zadowoleni z przebiegu spotkania i podziękowali uczestnikom za niezwykle owocną współpracę przy projekcie.

Program seminarium