Joanna Rostek

Joanna jest adiunktem w katedrze angielskiej literatury i kultury Uniwersytetu w Passau (Niemcy). Wykładała również na uniwersytetach w Szkocji, Polsce i USA. Pochodzi z Polski i dlatego interesuje się współczesną literaturą i kulturą migracyjną Polaków w Wielkiej Brytanii i Irlandii. W 2009 r. zorganizowała wspólnie z profesorem Dirkiem Uffelmannem jedną z pierwszych konferencji na ten temat i wydała zbiór artykułów naukowych p.t. Contemporary Polish Migrant Culture and Literature in Germany, Ireland, and the UK (Lang, 2011).

Joanna obroniła doktorat z anglistyki na temat Seaing through the Past: Postmodern Histories and the Maritime Metaphor in Contemporary Anglophone Fiction (Rodopi, 2011) na Uniwersytecie w Passau. Aktualnie pracuje nad monografią poświęconą udziałowi kobiet w ekonomicznym dyskursie w Wielkiej Brytanii w latach 1780-1830. Jej zainteresowania badawcze obejmują ponadto postmodernistyczne teorie literatury i kultury, teorie gender, feminizm oraz zagadnienia na pograniczu literatury i ekonomii.

Pełny profil badawczy Joanny oraz jej lista publikacji dostępne są na stronie internetowej: http://www.phil.uni-passau.de/englische-literatur-und-kultur/team-staff/rostek/rostek-engl.html