Anna Kronenberg

Doktor Anna Kronenberg ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Teorii Literatury, w Instytucie Kultury Współczesnej na Uniwersytecie Łódzkim. Doktorat, poświęcony związkom literatury i środowiska (geopoetyka, ekokrytyka), obroniła w 2013 roku. Współautorka projektu „Polska literatura emigracyjna w Wielkiej Brytanii i Irlandii po roku 2004”. Stypendystka na Uniwersytecie w Utrechcie w Holandii. Lektorka języka polskiego w stowarzyszeniu polonijnym i wykładowczyni na Kirgiskim Uniwersytecie w Biszkeku z ramienia MEN. Prowadząc badania wielokrotnie odbywała kwerendy naukowe w Anglii i Szkocji, współpracuje ze Scottish Centre for Geopoetics. Wielokrotnie prowadziła warsztaty i kursy twórczego pisania według autorskich programów. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Zainteresowania naukowe:

Antropologia literatury, trans i multikulturowość, geopoetyka, ekokrytyka, ekofeminizm, gender. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi na rzecz równości oraz zrównoważonego rozwoju, m.in. z Fundacją Sendzimira, Krytyką Polityczną, Kolektywem Kobiety znad Łódki.

Monografia naukowa:

A. Kronenberg, Geopoetyka. Związki literatury i środowiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014,

https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/index.php#/book:show,5848,geopoetyka_związki_literatury_i_środowiska

http://biosamigos.pl/teoria-wywrotowa/

Najważniejsze artykuły:

A. Kronenberg, Geopoetyka jako przykład zielonego czytania i pisania [w:] „Teksty Drugie” 5/2014, s. 294–320,

A. Kronenberg, Polityka reprezentacji: związki ideologii, władzy i płci [w:] „Civitas Hominibus. Rocznik Filozoficzno-Społeczny” 1(9)/2014, s. 27-38, http://www.civitashominibus.ahe.lodz.pl/biezacy

A. Kronenberg, »W stronę delikatniejszego zamieszkiwania świata» — geopoetyka Kennetha White’a [w:] „FRAZA. Poezja–Proza–Esej”, nr 4 (78) 2012, s. 19–38; http://fraza.univ.rzeszow.pl/archiwum/nr78.php

Linki:

  1. http://www.pl.boell.org/web/220-1339.html
    http://www.pl.boell.org/web/220-1335.html

    http://www.pl.boell.org/web/220-1337.html

  2. http://przeglad.australink.pl/artykuly/kronenberg.php

  3. http://www.australink.pl/panorama/tubylcy/artykuly/carpentaria.php, Kreacja literacka Angel z powieści Alexis Wright „Carpentaria” jako realizacja archetypu Dzikiej Kobiety

  4. http://przeglad.australink.pl/prace/kronenberg.pdf Życie snem – Żywe Sny: spotkanie tradycji europejskiej i aborygeńskiej w poezji Teresy Podemskiej-Abt,